Företags information

Lennart@brobystruts.se

0510-52121 lr 0705574486

Vi på Broby Struts arbetar med en grön produktion. Där besökare själva kan se hur djuren växer upp, kvalité där djurens trivsel är a och o. I vår butik satsar vi på sortiment som ni har mycket svårt att hitta i någon annan affär och där det hela tiden kommer nya produkter. Målet med Brobystruts är att skapa en farm där upplevelsen står i centrum och utveklingen sker därefter.