Konferenser

Ring för uppgifter vi, tar emot företag för konferenser upp til 120 personer.

Eller avskiljt i strutsvillan med övernattning för 8 personer..